Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Quyết định 4089/ QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ngày 25 tháng 4 năm 2024 Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 9 do các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025
Quyết định 4089/ QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ngày 25 tháng 4 năm 2024 Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 9 do các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025
/Uploads/4015/files/4089_Q%C4%90-UBND_25-04-2024_4089_Lop%209_PL3_0001_signed.pdf
Trường THCS Long Hậu
Địa chỉ: Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2longhaucg.longan@moet.edu.vn
Website: thcslonghaucg.edu.vn