Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Ngày 19/02/2023 TRƯỜNG THCS LONG HẬU TỔ CHỨC THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA NHÁ TÙ PHÚ LỢI: TRẢI NGHIỆM KỸ NĂNG SỐNG VÀ GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG. KẾT HỢP CHO HỌC SINH THAM QUAN VÀ VUI CHƠI TẠI ĐẠII NAM
Ngày 19/02/2023 TRƯỜNG THCS LONG HẬU TỔ CHỨC THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA NHÁ TÙ PHÚ LỢI: TRẢI NGHIỆM KỸ NĂNG SỐNG VÀ GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG. KẾT HỢP CHO HỌC SINH THAM QUAN VÀ VUI CHƠI TẠI ĐẠII NAM
HỌC SINH LẮNG NGHE VỀ LỊCH SỬ NHÀ TÙ PHÚ LỢIGIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS LONG CŨNG THẮP HƯƠNGHỌC SINH THAM QUAN KIM ĐIỆN TẠI ĐAI NAM
Trường THCS Long Hậu
Địa chỉ: Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2longhaucg.longan@moet.edu.vn
Website: thcslonghaucg.edu.vn