Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP 6 NĂM HỌC 2024 - 2025
KẾ HOẠCH 190/KH-THCSLH NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG THCS LONG HẬU VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP 6 NĂM HỌC 2024 - 2025
/Uploads/4015/files/190-KE%20HOACH%20TUYEN%20SINH%20LOP%206%20NH%202024-2025.pdf
Trường THCS Long Hậu
Địa chỉ: Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2longhaucg.longan@moet.edu.vn
Website: thcslonghaucg.edu.vn