Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018
 
SƠ  ĐỒ TỔ CHỨC
Năm học 2017-2018
 
BT CHI BỘ
Nguyễn Phú Lễ
CÔNG ĐOÀN
Trương Thị Hồng Gấm
CHI ĐOÀN
Lê Thị Bé Thơ
Lê Thị Bé Thơ
 
LIÊN ĐỘI
Hội đồng trường
         
Hội đồng kỉ luật
Ban đại diện Cha mẹ HS
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Ngô Văn Lợi
Tổ Văn Phòng:
 
TT: Lê Hồng Cẩm
Trần Chấn Hưng
Bùi Thị Quế Ngân
Phạm Văn Hai
Trần Bình Trọng
Tổ Toán – Tin
TT: Đỗ Văn Sang
Hồ Song Nhị
Nguyễn Minh Trung
Nguyễn thị Thùy Linh
Ngô Lệ Hằng
Trương Thị Hồng Nhung
Tổ Ngữ Văn MT AN GDCD
TT:Nguyễn T Ngọc Lan
Lê Thị Bé Thơ
Châu Thanh Nam
Vũ Thị Thúy Phương
Trương Thị Thanh Thúy
 
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Phú Lễ
 
L
Tổ Lý-Hóa-Sinh
TTTô Thành Hiệp
Huỳnh Kim Thúy
Nguyễn Thị Hồng Châu
Nguyễn Thị Hằng Nga
Biện Ngọc Hưng Phương
Thanh tra nhân dân Trương Thị Thanh Thúy
Tổ Sử-Địa-T Anh
TT:NguyễnT Kim Phượng
Trần Hồng Xuyên
Trương Thị Hồng Gấm
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Hồng Vân
Hội đồng thi đua khen thưởng
GVCN KHỐI 6
6/1: Lê Thị Bé Thơ
6/2: Nguyễn Thị Hồng vân
6/3: Nguyễn Thị Hồng châu
GVCN KHỐI 7
7/1: Nguyễn Thị Hoa
7/2: Châu Thanh Nam
7/3: Trương Thị Thanh Thúy
GVCN KHỐI 8
8/1: Nguyễn Thị Mỹ Linh
8/2: Huỳnh Kim Thúy
8/3: Vũ Thị Thúy Phượng
GVCN KHỐI 9
9/1:Tô Thành Hiệp
9/2: Trương Thị Hồng Gấm
9/3: Trần Hồng Xuyên
9/4: Nguyễn Thị Kim  Phượng
TPT Đội
Nguyễn Văn Thoại
 
Trường THCS Long Hậu
Địa chỉ: Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2longhaucg.longan@moet.edu.vn
Website: thcslonghaucg.edu.vn