Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Quyết định phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT của bộ giáo dục và đào tạo về việc phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
/Uploads/4015/files/421_Q%C4%90-BGD%C4%90T_29-01-2024_421-QD-BGDDTsigned-1_signed.pdf
Trường THCS Long Hậu
Địa chỉ: Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2longhaucg.longan@moet.edu.vn
Website: thcslonghaucg.edu.vn