Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
HỘI NGHỊ CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024
Thực hiện Công văn hướng dẫn của Liên ngành GD&ĐT, Liên đoàn lao động huyện cẦN gIUỘC về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023 - 2024. Ngày 12/10/2023, trường THCS Long Hậu đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023 - 2024. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn trường. cùng toàn thể viên chức, người lao động của nhà trường. Trong Hội nghị đã được nghe: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CB,CC,VC, đánh giá việc thực hiện QCDC của nhà trường năm học 2022 - 2023 và phương hướng thực hiện năm học 2023 - 2024; Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; Dự thảo Quy chế dân chủ, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023 - 2024; Thông qua dự thảo Quy chế, quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc năm học 2023- 2024; Thông qua bản báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân năm học 2022 - 2023; bản cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường năm học 2023 - 2024; bản Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường năm học 2023 - 2024; Sau khi được nghe trình bày các dự thảo báo cáo, Quy chế... Hội nghị đã tiến hành tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp của CB,CC,VC tham gia đóng góp bổ sung ý kiến cho các bản dự thảo báo cáo, kế hoạch và Quy chế. Đồng chí TRần Văn Đợi - Hiệu trưởng nhà trường, thay mặt cho các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường lên tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời đã giải trình, làm rõ từng ý kiến đã phát biểu của các đồng chí GV,NV đã phát biểu trong hội nghị. Kết quả Hội nghị đã đi đến thống nhất cao trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về các nội dung đã thông qua trong hội nghị, cuối cùng hội nghị đã được nghe đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Đợi lên phát động phong trào thi đua và thông qua Kế hoạch phối kết hợp giữa nhà trường và BCH công đoàn về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 và tiến hành tổ chức cho 100% CB,GV,NV trong toàn trường ký cam kết trách nhiệm thực hiện.
Trường THCS Long Hậu
Địa chỉ: Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2longhaucg.longan@moet.edu.vn
Website: thcslonghaucg.edu.vn